Trân trọng kính mời Quý khách tới dự: LỄ KHAI TRƯƠNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN BẮC GIANG – TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

thu-moi